Management Consultancy

Onze wereld is voortdurend in beweging. Stilstand is achteruitgang. Of het nu verwachtingen van klanten of veranderende regelgevingen zijn, bedrijven, organisaties en instellingen dienen zich continu te verbeteren. Zo kan er behoefte ontstaan aan nieuwe samenwerkingsvormen, reorganisatie, het optimaliseren van processen, het implementeren van een nieuwe strategie en/of cultuur- en gedragsverandering.

Grote veranderingen in de omgeving van een organisatie kunnen aanleiding zijn om de basale uitgangspunten van de organisatie tegen het licht te houden. Zoals technologische innovaties die andere business modellen genereren, nieuwe toetreders die de marktverhoudingen verschuiven, nieuwe wet- en regelgevingen welke een ander speelveld definieert, wisseling van eigenaar of structurele tekorten op het gebied van personeel, grondstoffen, bedrijfsmiddelen, etc.

Perfact Management Consultancy ondersteunt u bij het maken van de juiste keuzes. Dat doen we in de rol van adviseur, programmamanager, interim manager of executive coach. Daarbij ligt onze focus op de rol die uw human capital speelt in de gewenste transitie en begeleiden we structuur en cultuurveranderingen die nodig zijn in het verandertraject. Vaak is deze weg niet gemakkelijk en zullen bepaalde patronen doorbroken moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken, vaak ook om de samenwerking tussen en binnen verschillende organisatieonderdelen te versterken. Met altijd het oog op het uiteindelijke doel dat gericht is op het verhogen van de klant- en/of resultaatgerichtheid.

Onze consultants hebben een ruime ervaring in begeleiden van verandertrajecten in diverse sectoren en geven deskundig advies bij het ontwikkelen en veranderen van de organisatie(onderdelen). Iedere organisatie of organisatieonderdeel is anders, daarom leveren wij altijd maatwerk en kijken welke trajecten en methodes nodig zijn om de verandering in te zetten.

Continu verbeterprocessen verlangen een duurzame strategische aanpak. We onderzoeken of de huidige structuur nog past bij de gewenste strategie. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever bepalen wij de context waarbij men kan vertrouwen op onze expertise en sectorkennis. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuzes en voegen gedurende het proces waarde toe door onze kennis te delen. Zo maken wij het verschil.

Jean Peters | Coach en Management Consultant

Vertrouwelijk

Alles wat je met ons deelt, wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld volgens de richtlijnen van de AVG en de NOBCO-gedragscode.

Hoe gaan we te werk?

De Perfact werkwijze

Naast ondersteuning in het maken van keuzes op het gebied van strategie en beleid, begeleiden we onder andere ook in:

  • Leiderschapsontwikkeling; ook ad interim.
  • Begeleiding leidinggevenden in de aansturing van veranderingsprocessen
  • Organisatie creatieve werksessies waarin dieper wordt ingegaan op de creatie en implementatie van de gewenste veranderingen;
  • Organisatie boardroom meetings waarin op basis van agile, lean en scrum werkwijzen de architectuur en plan van aanpak van de veranderingen centraal staan;
  • Opzetten van leertrajecten waarbij managers en medewerkers nieuw gedrag ontwikkelen om de gewenste veranderingen duurzaam te realiseren
  • Ondersteunen van managers en teams met het hanteren van en omgaan met weerstand en conflicten;
  • Fusie- en integratiebegeleiding.

Ervaringen

Luc Roos
Start-up Manager bij Wiertz
Ik heb afgelopen jaar een aantal mooie gesprekken met Jean mogen voeren. Ik benadruk hierbij "mogen", want ik beschouw het nog steeds als een "geschenk" dat Jean mij gecoacht heeft. Jean is er in geslaagd op een zeer gedreven, inspirerende maar soms ook confronterende wijze een spiegel voor te houden. De ene keer door het voeren van een gesprek, de andere keer door het doen van een oefening of het spelen van een spel. Het enthousiasme van Jean en de behaalde resultaten als gevolg van zijn coaching, hebben er toe geleid dat ik mij ook persoonlijk meer ben gaan verdiepen in de door hem toegepaste coaching "technieken". Ik kan Jean dan ook van harte aanbevelen en hoop dat meer mensen zichzelf dit "geschenk" cadeau doen.
Jules Koch
Projectleider bij Gemeente Heerlen
In het kader van een ontwikkeltraject van junior naar senior projectleider ben ik door Jean en zijn collega Karina gecoacht. Jean en Karina zijn zeer ervaren, heel erg prettig in de omgang en kiezen de coachingsmethodieken die specifiek aansluiten op de leerdoelen van mijzelf. Dankzij de coaching van Jean en Karina heb ik zowel een persoonlijke als professionele groei doorgemaakt die van zeer grote waarde is voor mijn ontwikkeltraject naar senior projectleider.
Bas van den Tillaar
Burgemeester Vlissingen
In de periode dat Karina directeur, en later algemeen directeur/ gemeentesecretaris van de gemeente Gulpen-Wittem was, hebben wij intensief samengewerkt. Karina heb ik daarbij leren kennen als positief, mensgericht en een fijne coach voor de medewerkers en het team. Karina zet zich met veel energie in om mens en organisatie verder te krijgen. De organisatiedoelstellingen worden bewaakt, maar de mensen blijven centraal. Ze weet haar enthousiasme over te brengen op anderen en geniet oprecht als team en organisatie groeien. Daarbij zoekt zij ook buiten de gebaande paden en is bereid creatieve, nieuwe wegen in te slaan.
Ta'Sangka Jurgens-Rothheudt
Personeelsconsulent bij Gemeente Gulpen-Wittem
Karina ken ik als een vrouw met een positieve instelling en uitstraling, altijd in voor vernieuwing. Talenten en kwaliteiten die haar tegelijkertijd en in goede balans kenmerken zijn: empathie én realiteitszin, rust én dynamiek, tact én eerlijkheid. Kenmerkend voor Karina is haar durf en haar drive om binnen de kaders en ratio, ruimte te geven aan menselijkheid. Die menselijkheid toont zij door vertrouwen te geven, ruimte te bieden voor een eigen visie, door haar positieve levensinsteek (het glas is immers halfvol) maar ook door verantwoordelijkheid te geven. Door mensen hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen, zet zij mensen aan om zelf de regie te nemen, ook ten aanzien van hun eigen (arbeid)geluk, vitaliteit en wisselwerking met anderen. Zij faciliteert hierin door oog te hebben voor de mens zelf achter de functionaris, door in gesprek te gaan en de juiste vragen te stellen en door mensen hun mogelijkheden te laten benutten. Zij gaat uit van vertrouwen en treedt vanuit die basis mensen tegemoet. Deze coachende stijl kenmerkt ook haar wijze van leidinggeven. Karina is bovendien een leuk mens met een aanstekelijke en uitnodigende energie. Gecombineerd met haar werk- en leiderschapservaring en haar levenservaring heeft ze daarmee veel in huis om met toewijding mensen en teams / organisaties te begeleiden in hun werk en leven. Zij is enthousiast en gedreven, en dat maakt de samenwerking met Karina heel prettig.